Framgångsrikt ledarskap

Vilka ledarskapskulturer som härskar på en arbetsplats är kopplat till länder, branscher, konjunkturer och i vilket utvecklingsskede en organisation befinner sig. Vad som är modernt och inne spelar också roll. Ofta handlar det om vilka värderingar och vilken kompetens ledarna själva har.

Oavsett ovanstående "externa" faktorer visar det sig att det finns ett antal viktiga egenskaper hos chefer och ledare som över tiden skapar framgång, dvs nöjda kunder, god ekonomi/lönsamhet och arbetsglädje. Det handlar, som alltid, om ett sätt att tänka som i sin tur styr handlingarna och resultaten. De tre viktigaste ledaregenskaperna är att lyssna, att engagera och att vara tydlig. Vad det innebär i praktiken och hur de stärks, är viktiga inslag i WIPROs ledarskapsutveckling.

När det gäller lönepolicy, lönekriterier och lönesamtal är Göran Wickström Sveriges kanske främsta expert.

SIFO har i samband med WIPROs utvecklingsprogram mätt upp högre värden och snabbare ökningar av flera ledarskapsindex än vad man gjort tidigare.
Det finns naturligtvis många frågor som WIPRO inte arbetar med över huvud taget och andra där jag ligger långt framme. I några avseenden tror jag mig kunna erbjuda det absolut bästa som finns att tillgå i Sverige och det gäller t ex att ta fram och förankra en bra lönepolicy och att utbilda lönesättande chefer i att hålla professionella lönesamtal.
 
Här handlar det inte minst om att styra upp förväntningarna bland medarbetare och att använda lönesättningen som en tydlig signal. Många har förväntningar på att man i lönesamtalet ska få information och att det är en förhandling. Vi arbetar med att lönesamtalet har ett huvudsyfte, nämligen att motivera en ny lön kopplad till väl förankrade lönekriterier som i sin tur leder till nöjda kunder (medborgare, patienter etc) , god ekonomi och arbetsglädje. Det optimala antalet lönekriterier är ca sju och behöver förankras och exemplifieras i vardagsarbetet. Och det handlar inte om utbildning, ålder etc utan i vilken utsträckning man bidragit till utveckling i ett antal avseenden (lönekriterierna). Jämför t ex ansvar med ansvarstagande. Här blandar vi både s k mjuka och hårda värden.
 
Jag har samlat på mig över 70 argument som medarbetare använder för att höja sin lön. De lönesättande cheferna utbildas i att identifiera vilken slags argument det handlar om och att bemöta dem med respekt. Vi arbetar inte med att hålla nere löner utan tvärtom, använda lönesättningen på ett offensivt sätt så att den gynnar både medarbetare och arbetsgivare.
 
I utbildningen använder jag mig av färdiginspelade sekvenser från lönesamtal och vid djupare utbildning även av rollspel från deltagarnas sida.
 
Alla de tips och råd man får vad gäller lönesamtal har man stor nytta av även i utvecklingssamtalet och i vardagscoachingen. Vi jobbar en hel del med värderingar, tankesätt och hur ledarskapet kan ta sig uttryck.
 
En synnerligen kraftfull utbildning kan utlovas där utvärderingarna alltid ligger i topp!