Känner du igen dig?

  • I din organisation finns chefer och ledare som behöver stärka sig i att lyssna, engagera och vara tydliga men också bli ännu mer effektiva och minska sin negativa stress.
  • Du vill att ledningsgruppen ska arbeta med bättre framförhållning, med övergripande frågor och med tydligare beslut som leder till handling.
  • Ni behöver utveckla en modern lönepolicy och stärka cheferna i att hålla lönesamtal där man inte i första hand informerar eller förhandlar om lönen, utan motiverar den.
  • Kontakten med kunderna (kommersiella kunder, medborgare, patienter etc) behöver utvecklas vad gäller bemötande, service, affärsmässighet och försäljning.
  • Ni behöver stärka effektiviteten både i organisationen som sådan och bland enskilda medarbetare.
  • Arbetsglädje, samarbete, positiv stämning och att undvika negativ stress är viktiga inslag för utveckling av medarbetare och verksamhet.