Om Göran & WIPRO

Jag är ledarskaps- och organisationskonsult i egen verksamhet, WIPRO AB, som grundades 1990. Mina uppdragsgivare återfinns bland Sveriges största företag och inom offentlig verksamhet. Jag kan också anlitas som arbetande styrelseordförande eller tf vd i små och medelstora företag.

Utmärkande för mitt arbetssätt är att jag arbetar inne i organisationen, nära chefer och medarbetare, praktiskt och jordnära. Jag varvar individuella möten med gruppvisa, alla med olika syften och av olika karaktär. Tips och idéer omsätts hela tiden i praktisk handling och följs upp. Man kan sammanfatta mina insatser med att jag tillför positiv energi och skapar positiva effekter tillsammans med mina uppdragsgivare.

Jag arbetar mycket med värderingar och attityder samt med individuella och gemensamma överenskommelser som grund för det vi gör tillsammans. Det bygger jag på med glädje, humor och positiv respons.
 
Den nära kontakten med tusentals människor, från styrelserum till verkstadsgolv på hundratals arbetsplatser inom näringslivet, i kommuner, landsting och statlig verksamhet, har givit mig kunskaper om gemensamma problem och möjligheter. Men också stor respekt för det unika och speciella som utmärker varje människa, grupp eller organisation.

Omsättningen har under många år varit 2,4 - 2,7 mkr för 7-9 månaders effektivt arbete. Under senare år väljer jag att arbeta i varierande utsträckning, men naturligtvis alltid med fullt engagemang och höga effekter. Övrig tid använder jag framför allt till många ideella engagemang.

Innan jag blev egenföretagare, hade jag ansvar för marknadsföring och utvecklingsfrågor på regional nivå inom Föreningsbanken respektive Sparbanken. Under en tid var jag anställd konsult i Styret Utveckling AB där jag arbetade med företagsledningsfrågor. Jag har bland många engagemang varit engagerad i Örebro Sportklubb, Fotbollsklubb, både som styrelseledamot och klubbdirektör och har varit ordförande i Rynninge IK och i Örebro Universitets (HumUS) innovationsråd. 

Jag har flera ideella engagemang inom idrott, kultur, det sociala och inom näringslivet.


Utmärkande för WIPROs arbetssätt
 • Praktiskt och jordnära, byggt på erfarenheter 
 • Ger konkreta och snabba effekter i vardagsarbetet
 • Tryggt och lättsamt
 • Lyfter det positiva som redan finns
 • Låter deltagarna känna av alternativa tillvägagångssätt och arbetsmetoder med andra effekter och konsekvenser
 • Arbetar med värderingar och attityder som leder till handling
 • Alla människor är lika mycket värda
 • Pengar är ett redskap för människor (ägare, kunder och anställda) – inte tvärtom
 • Tänker ut och in i stället för upp och ned, dvs att prata med människor i stället för till,  jmf t ex medarbetare – underställda
 • Varje medarbetare bör vara sin egen chef i största möjliga utsträckning
 • Kundfokus är utgångspunkten för nöjda kunder, god ekonomi och arbetsglädje

Varför anlita Göran & WIPRO?
 • Du vill personligen känna dig trygg i ditt val av konsult där sannolikheten för goda effekter är hög.
 • Du vill att den personliga utvecklingen hos de medarbetare och chefer som konsulten möter ska överträffa förväntningar.
 • Du vill i verksamheten se konkreta och bestående effekter vad gäller nöjda kunder (motsvarande), god ekonomi och arbetsglädje så att din egen chef/styrelse blir nöjd.

Engagemang

"Göran har förmåga att entusiasmera även den mest skeptiske deltagare. Hans framställning präglas av mycket högt engagemang - ingen kan undgå att bli berörd eller delta". (Håkan Ersman, f d personaldir Spendrups). 

Utvärderingarna av genomförda insatser ligger ofta i absolut topp. 

Resultat

Vi arbetar tillsammans för nöjda kunder, god ekonomi och arbetsglädje. Påvisbara resultat skapas genom utvecklingsprocesser med praktiska 
och verkningsfulla insatser och stor medverkan av chefer och medarbetare.

Jag har både i många konsultuppdrag, som vd och i många ideella engagemang varit den drivande kraften och tillsammans med andra skapat resultat och effekter som legat i topp i en nationell jämförelse. Jag berättar gärna mer om detta.

Har du en sanningssägare som bryr sig?

Samtidigt som både chefer och medarbetare kan behöva stöd, får det inte bli någon som bara stryker medhårs och inte ifrågasätter. Alla behöver en sanningssägare. En person som kan se på organisationen utifrån med "friska ögon", som bryr sig om kunders, de anställdas och ägarens intressen, men som ändå kan vara tydlig och tala om vad som behöver göras. Att ibland kunna säga det alla egentligen vet, men som ingen vill höra.

Boken "Samla poäng"

Samla Poäng är en bok med tips, tankar och idéer om utveckling för människor, arbetsplatser och samhälle, skriven av Göran Wickström.
 
Den används som dokumentation och kan också beställas till samtliga anställda i företaget/organisationen och överlämnas som gåva inför jul eller semester.
 
"Samla Poäng är en lättläst, tydlig och tänkvärd bok, med många modiga tankar." Kay Pollak