Vd att hyra

Styrelseordförande eller vd att hyra

- Har du en gammal eller ny affärsidé du vill utveckla? 

- Vill du öka lönsamheten väsentligt i ditt företag? 

- Vill du att ditt företag ska bli många miljoner mer värt än idag? 

- Vill du använda din tid och din energi på ett annorlunda sätt i din verksamhet eller utanför densamma? 

- Behöver du hjälp med ledarskap och ett bollplank?


Jag är intresserad av att som arbetande styrelseordförande och/eller t f vd gå in i mindre eller medelstora företag där ägaren/företagsledaren har drivkraften och viljan att utveckla sitt företag väsentligt och öka värdet på detsamma med många miljoner.

Många gånger handlar det om att skapa betydligt högre lönsamhet inom ramen för nuvarande verksamhet. Dels genom att öka effektiviteten genom att bl a välja ”rätt” kunder och arbetsmetoder, men inte minst genom att kunna öka priser och marginaler. Andra gånger handlar det mer om att finna nya kunder och marknader.

Under min period som styrelseordförande och tf vd i ett marknadsledande företag med ca 70 medarbetare, ökade bolaget under ett år sitt rörelseresultat med ca 10 mkr och värdet på bolaget med ca 20 mkr. Samtidigt uppvisade två mätningar av arbetsglädjen bland medarbetarna höga och ökande värden. Min insats var under de 1,5 år uppdraget omfattade, 2-3 dagar i veckan.

Jag har i 10 år varit medlem i den ekonomiska föreningen Dialogen (numera avvecklad). Det var ett nätverk av personer med mångårig erfarenhet från olika verksamheter inom näringsliv och organisationer som åtog sig uppdrag som styrelseledamot eller mentor i små- och medelstora företag, företrädesvis i Örebro län. Jag deltar nu i motsvarande, informella sammanhang men också i TillväxtAlliansens nätverk för managementinsatser.

Under fyra år i slutet av 80-talet var jag styrelseledamot i ÖSK Fotboll och dess klubbdirektör under det år klubben blev ensam om att, bland alla allsvenska klubbar, ha överskott i driften (all verksamhet exkl spelarförsäljningar). Flera miljoner i underskott vändes under ett år till motsvarande överskott. Klubben hade under det året dubbelt så höga sponsorintäkter som någon annan allsvensk klubb.

Som ordförande i Rynninge IK under fem år på 2000-talet vände vi ett stort underskott i eget kapital till en stark ekonomi samtidigt som klubben expanderade högst avsevärt. Under ett år gick klubben från 69:e till 6:e plats vad gäller ekonomin bland 72 division 2-klubbar i landet.

Under 2009 var jag ordförande i Örebro Universitets (HumUS) innovationsråd och deltar i projekt och styrelser på ideell basis inom det sociala, idrott, kultur och näringsliv. 

Jag har med andra ord erfarenheter av att, tillsammans med andra, leverera uppseendeväckande framgångar som konsult i stora börsföretag, som styrelseordförande och vd i mindre företag och som ansvarig för fotbollsverksamhet i elitsammanhang. Min egen konsultverksamhet tillhör dessutom under åren de mest framgångsrika i landet vad gäller omsättning.

Bland mina ideella uppdrag ingår mentorskap för mellan 5-10 företagare i olika branscher.

Jag hoppas att detta gör dig nyfiken och att du kontaktar mig för ett förutsättningslöst möte.