Kraftfulla utvecklingsprogram

Service, försäljning, affärsmässighet och lönsamhet

I olika uppdrag har WIPRO nått mycket intressanta resultat vad gäller service, försäljning och affärsmässighet. Det handlar om att stärka medarbetarnas insikter och självförtroende. Initiativ till kundkontakter, att bygga kundrelationer, att göra ordentliga behovsanalyser och nå avslut är nyckelfaktorer.
 
Här arbetar Göran nära medarbetarna i deras kundmöten och ger värdefull, verklighetsanknuten coaching. Detta kompletteras med mycket givande övningar tagna ur verkligheten. Kunderna kan bestå av kommersiella kunder och i offentlig verksamhet av brukare, invånare eller patienter.
 
Viktiga inslag är även en positiv stämning och ett gott samarbete. Tillsammans med ett effektivt arbetssätt utan stress skapar detta goda möjligheter till bättre lönsamhet.

Personlig effektivitet utan stress

Ofta är man ensam som chef och ledare. Då kan det vara skönt att få impulser utifrån, att ha ett bollplank och en personlig coach. Vilka förväntningar är rimliga att ha på dig som chef och hur skall du kunna sätta gränser?
 
Samtidigt möter jag många medarbetare som upplever att de har svårt att påverka sin arbetssituation - svårt att komma till sin rätt, vilket lätt leder till negativ stress. Att dе får någon som lyssnar, visar respekt, stärker självförtroende, hopp och engagemang, kan många gånger vara helt avgörande för medarbetarens och organisationens utveckling.
 
För många handlar det om att inte inta offerrollen, utan att inse att det mesta går att påverka. Med WIPROs konkreta tips lär man sig hur.
 
När det gäller personlig effektivitet utan stress når WIPRO mycket intressanta resultat. Effektiviteten ökar med upp till 25 % (ibland ännu mer) och den negativa stressen minskar väsentligt eller elimineras. Här skiljer sig WIPROs tips, råd och insatser från nästan alla andra experters. Vid sidan av ledarutveckling, lönesamtal och kundfrågor är detta WIPROs absolut starkaste koncept!

Samarbete och positiv stämning

Ett bra samarbete bygger inte minst på en positiv stämning och att respektera varandra som personer. WIPRO arbetar med att stärka teamet, ansvarstagandet, samarbetet och stämningen i gruppen. Påtagliga förbättringar nås.

Ledarskap

Se rubriken "Framgångsrikt ledarskap".